Denali Expedition Team

 

Mechanismus zařazení do týmu pro některou z akcí: 

Pokud se chcete zúčastnit některé ze zde uvedených expedic, stačí el. poštou poslat předběžnou přihlášku se jménem, adresou a tel. číslem. Poté obdržíte podrobný itinerář expedice, závaznou přihlášku, podmínky účasti a seznam nutného vybavení.

V okamžiku zaslání závazné přihlášky, složení zálohy se dostáváte do expedičního týmu (pokud je akce otevřená i nečlenům a je místo). V případě, že záloha dojde po naplnění expedičního týmu, dostanete vyrozumění s nabídkou účasti na jiné akci, ev. setrvání na postu náhradníka. 30 dní před odjezdem je expediční tým uzavřen. Před každou expedicí proběhne sraz expedičníků s případným výcvikem nutným pro zdárné absolvování akce, či s nutnou selekcí členů expedičního týmu. U nováčků na našich výpravách si vyhrazujeme právo vstupní prověrky před zařazením do týmu (u náročných akcí).

Vzhledem k nekomerčnímu charakteru Denali – Expedition teamu si vedení expedice vyhrazuje právo vyřadit z expedičního týmu před akcí osoby neduživé, s pokleslým charakterem, či propadlým hrudníkem nebo na první pohled nesympatické.