Denali Expedition Team


Z expedičního deníku - Aljaška

   V létě se už tradičně chystáme na Aljašku. Učarovala nám svou panenskou přírodou, férovým jednáním mezi lidmi a intenzivním pocitem svobody v této obrovské, drsné zemi.

Z expedičního deníku:

   Pršelo už třetí den. Od okamžiku, co náš motorový vor opustil Wrangella vydal se na jih po průlivech Inside Passage byla obloha jako z olova a z nebe padala voda.

   Dnešní noc jsme strávili na majáku u Blakeovy úžiny. Na tvářích kamarádů již bylo vidět známky únavy. Ráno jsme přejeli průliv a vpluli do ústí potoka Annan.

   Zakotvili jsme člun. Mlčky jsme se vydali proti proudu potoka deštným pralesem s obrovitými cedry a hemlocky. Náhle Martin zvaný Námořník zahlásil:“támhle je grizzly.“

   Mladý statný medvěd ladnými skoky proháněl hejna lososů po mělčinách. Jen o kousek výš lovila obrovitá medvědice a kolem nohou se jí motala dvě letošní medvíďata. Vrčela a prskala na každého lososa, kterého jim máma hodila, protože vážili pomalu polovinu jejich vlastní hmotnosti.

   Stáli jsme jako v Jiříkově vidění snad 15 metrů od medvědí mámy. Ta nám věnovala zpytavý pohled a pak obrátila svou pozornost zpět k lososům. Lidé sem chodí často a pokud stojí na chodníčku, medvědi je ignorují. Annan je v tomto směru zázračné místo. Za posledních 15 let tu nebyl zaznamenán jediný případ napadení člověka medvědem. Snad proto, že se sem nedá dojet autem. Snad proto, že lososů je tu tolik, že stačí jen natáhnout ruku. Pardon, packu.

   Dlouho trvalo, než jsme se odtrhli od té fantastické podívané a vydali se ke kaskádám. Tam kralovali Černí medvědi. Ve vracákách pod vodopády se hromadily ryby, dychtící překonat poslední překážku na své životní pouti. Nad kaskádami je čekaly klidné tůně, písčité dno, láska a život a smrt.

   Ale byly tu peřeje a medvědi. Černí medvědi nevyhazovali ryby tlapou jako grizzly, ale jednoduše se zakousli do vody před sebou. Ve vodě přeplněné rybami tak, jak to bývá ve vánočních sádkách nebylo možné minout.

   „Podívej se na toho darebáka“, ukazoval Honza na statného samce. „Vždy jen rybě rozpárá břicho, vyžere jikry a jde si pro jinou.“

   „Asi ví, co je pro něj dobré“ , pomyslel jsem si.

   Tohle nebylo ZOO, tohle nebyl pečlivě sestříhaný film v televizi.

   Tohle byla krásná skutečnost.

R.K.